SOHM TUV
flash

Nabízíme

Hutní materiály

Dodávky hutních výrobků jako jsou nosníky HEA, HEB, HEM, IPE, IPN, UPN, UPE, UE, rovnoramenné úhelníky, nerovnoramenné úhelníky, T a TB profily, tyče ploché, tyče kruhové, tyče čtvercové, kolejnice jeřábové, železniční i lehké, včetně příslušenství, štětovnice, hladké plechy, vzorované plechy, jakly, RHS profily, trubky, izolované trubky a jiné výrobky. Více v sekci „ Sklady „

Služby

 • dělení materiálů
 • doprava
 • dodatečné zkoušky materiálů, např. v nízkých teplotách - 40°C
 • nezávislé přejímky
 • tryskání a nástřiky materiálů
 • zkružování profilů, trubek a plechů

Dělení materiálů

Samozřejmostí, hojně využívanou našimi stávajícími zákazníky, je příčné dělení profilů plamenem nebo strojní pilou, včetně počítačového zpracování optimalizace řezného plánu ze skladem dostupných délek. Dělení pilou lze realizovat i pod úhlem 45° nebo 60°, v závislosti na druhu materiálu.

Doprava

Dopravu hutních materiálů (až do dálky 15m) realizujeme vlastními kamiony, případně po dohodě s odběrateli, smluvními přepravci. Zajišťujeme vagonové zásilky z vlečky umístěné na našem skladě.

Dodatečné zkoušky materiálů

Dodatečné zkoušky chemických a mechanických vlastností materiálů, prováděných akreditovanými laboratořemi. Zkoušky ultrazvukem dle EN 10160.

Přejímky polotovarů

Zajišťujeme podle požadavků zákazníků následnou přejímku nezávislým přejímačem.

Tryskání a nástřiky materiálů

Zajišťujeme podle požadavků zákazníků tryskání materiálů a v případě požadavku i jejich následný nástřik.

Zkružování profilů, trubek a plechů

Zkružené za studena v požadovaném radiusu a délce. Zkružování zajišťujeme v rovinném i prostorovém zadání s možností nadělení na přesné délky ( odpálením technologických přídavků zkružování).

Inženýrská činnost

 • dodávka ocelových konstrukcí, vč. montáže
 • dodávka svařenců, částí technologických zařízení
 • dodávka sloupků protihlukových stěn
 • dodávka výpalků
 • zajištění provedení povrchových úprav ( tryskání, metalizace, žárové zinkování, nátěry )

Tyto dílce jsou vyrobeny z námi dodaných hutních polotovarů a doloženy patřičnými podklady (certifikáty, technické osvědčení, měrové protokoly, prohlášení o shodě,…). Naše firma byla schválena jajko dodavatel hutních polotovarů pro ČESKÉ DRÁHY, a.s. a jedna z našich partnerských výrobních firem se stala za naší účasti schválenou provozovnou prostřednictvím firmy Mott MacDonald, jakožto supervizora delegovaného společností Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Výroba a dodávka sloupků PHS

Máme několikaleté zkušenosti s dodávkami nosných prvků protihlukových stěn (PHS) pro železniční koridory, dálnice, silnice či obchvaty sídel. Tyto prvky dodáváme včetně povrchové úpravy dle požadavku investora s odpovídajícími podpůrnými doklady.

Některé z realizovaných akcí :
 • výroba a montáž ocelových konstrukcí PHS na mostech dálnice D1 cca 55 tun
 • dodávka sloupků protihlukových stěn pro firmy Skanska CZ, LESING plus, Skanska DSUH, Skanska DS, Land Co Zlín,Strabag, DSH-Dopravní stavby, ROMAn….v celkovém objemu cca 1 270 tun
 • výroba a montáž ocelové konstrukce haly v Považanech (SK) cca 50 tun
 • dodávka výpalků pro důlní zařízení pro firmu Becker – Warkop 285 tun
 • dodávka tvarových výpalků a pásnic pro naše obchodní partnery 395 tun

Inženýrskou činnost a zkružování zajišťuje

Ing. Jiří Horníček
manažer výroby a představitel vedení pro kvalitu
Tel: +420 596 693 291
Mob: +420 724 138 621
j.hornicek@hemat.cz

Výrobky