SOHM TUV
Inženýrská činnost

Profily válcované za studena

Profil Název - popis Technický list
  Inženýrská činnost
dodávka ocelových konstrukcí (vč. montáže), dodávka svařenců, částí technologických zařízení, dodávka sloupků protihlukových stěn, dodávka výpalků, zajištění provedení povrchových úprav (tryskání, metalizace, žárové zinkování, nátěry)
     

 
  Výroba a dodávka sloupků PHS
Máme několikaleté zkušenosti s dodávkami nosných prvků protihlukových stěn (PHS) pro železniční koridory, dálnice, silnice či obchvaty sídel. Tyto prvky dodáváme včetně povrchové úpravy dle požadavku investora s odpovídajícími podpůrnými doklady.
     

 

Výrobky